uždaryti

Kelionių draudimas

Medicininių išlaidų draudimas
Transporto ir sugrįžimo išlaidų draudimas
Lydinčio asmens buvimo užsienyje ir transporto išlaidų draudimas
Lydėti nurodyto asmens buvimo užsienyje ir transporto išlaidų draudimas
Gelbėjimo ir paieškos išlaidų draudimas
Pagalbos (Assistance) draudimas
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų pasekmių
Civilinės atsakomybės draudimas
Kelionės bagažo draudimas
Neįvykusios kelionės išlaidų draudimas

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Transporto priemonių draudimas (Kasko)

Įmonių ir organizacijų turto draudimas

Verslo nutrūkimo draudimas (VND)

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas (BCA)

Krovinių draudimas (CARGO)

Krovinio vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR)

Gyventojų turto draudimas (GTD)

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomas draudimas (TPVCAD), kai transporto priemonės naudojamos tarptautiniams pervežimams

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomas draudimas (TPVCAD) kiti trasporto priemonių tipai

Laidavimų draudimas (LAD)

Mobilių mašinų draudimas (MMD)

Statybinių rizikų draudimas

Savanoriškas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų CA draudimas

Nedraudžiamieji įvykiai:

Draudikas natsako už įvykių, įvykusių prieš Sutarties įsigaliojimą ar pasibaigus jos galiojimo terminui, taip pat įvykių, įvykusių ne draudimo teritorijoje, pasekmes.
Kai žala atsirado dėl Draudėjo, Apdraustojo ar naudos gavėjo tyčinių veiksmų, dėl epilepsijos priepuolio, psichikos sutrikimų ar dėl Apdraustojo depresijos, dėl to, kad Apdraustasis buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų
Vairuojant transporto rpiemonę, kai Apdraustasis neturi teisės ją vairuoti.
Bandant Apdraustajam padaryti nusikaltimą, arba jį padarius, arba bandant nusižudyti
Apdraustajam  ar jo artimiesiems panaudojus šaunamąjį ginklą
Ir daugelis kitų priežasčių, smulkiau išvardintų draudimo taisyklėse